Posturi vacante la Muzeul Țăranului. Se caută muzeografi, conservatori, restaurator, IT-ist, ba chiar și arhitect debutant

Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conservator gr. I, restaurator gr. I, conservator tr. I, muzeograf gr. II, asistent cercetare științifică, muzeograf debutant, șef birou tehnic și IT gr. II și arhitect gr. II – debutant. Concursul va avea loc în datele de 11.05.2017 şi 18.05.2017 la sediul instituției din Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1.

Concursul se va desfăşura conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Hotărârii nr.1027/11.11.2014 de modificare a acestui Regulament.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere; 2. proba scrisă din bibliografia de concurs; 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte pentru funcțiile de execuție, iar pentru funcțiile de conducere sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Datele de desfăşurare a concursului: 11 mai 2017, ora 11 proba scrisă 18 mai 2017, ora 11 interviul

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane – Juridic până la data de 03.05.2017, ora 16.

Restul informațiilor, aici le găsiți –> http://bit.ly/2q7uO3w

17807611_10154264046566666_7871155651064597363_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *